Stichting BlauwLicht

Stichting Blauwlicht biedt kunstzinnige antwoorden op sociale vraagstukken. De stichting ontwikkelt kunst- en cultuurprojecten met een sociaal oogmerk omdat we geloven in de kracht van cultuur om mensen en groepen met elkaar te verbinden. Deelnemen aan kunstactiviteiten brengt onvermoede talenten aan het licht, maakt mensen vrolijk en geeft eigenwaarde.

Momenteel is Blauwlicht druk bezig met uitvoering van de cursussen In Beeld en het project Kijk Overvecht. Met Kijk Overvecht gaan we samen met wijkbewoners mooie plekken en bijzondere wijkinitiatieven fotograferen en de resultaten exposeren. We werken daarbij samen met gezondheidszorg en welzijn in de wijk. Start: september 2019

Heb je interesse in onze projecten, neem dan contact op met onze projectleiders.

Bestuursleden

Voorzitter: Paulien van Haastrecht
Secretaris: Sosja Rooijmans
Penningmeester: Lyan Dijkstra

Projectleiders

Samenwerkingspartners

Overvecht Gezond
Dock
Buurtteam Overvecht