Stichting BlauwLicht

Stichting Blauwlicht biedt kunstzinnige antwoorden op sociale vraagstukken. De stichting ontwikkelt kunst- en cultuurprojecten met een sociaal oogmerk omdat we geloven in de kracht van cultuur om mensen en groepen met elkaar te verbinden. Deelnemen aan kunstactiviteiten brengt onvermoede talenten aan het licht, maakt mensen vrolijk en geeft eigenwaarde.

Behalve in het sociale domein werkt de stichting tot nu vooral in het onderwijs en dan met name op het gebied van fotografie, architectuur en mediaeducatie. Ook voor onze onderwijsprojecten geldt dat ze zich richten op het tot stand brengen van verbinding en samenwerking; tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en hun omgeving. In die wisselwerking krijgt kunst zijn betekenis.

Momenteel is Blauwlicht druk bezig met uitvoering van de cursussen In Beeld, in de wijk Overvecht en De Pronkkast, een kunstproject in zorgcentra. Daarnaast hebben we plannen voor de oprichting van Fotoplus, een vervolgproject op In Beeld waarbij we met wijkbewoners die op zoek zijn naar een zinvolle dagbesteding, foto-exposities gaan verzorgen voor organisaties en bedrijven in Overvecht.

Heb je interesse in onze projecten, neem dan contact op met onze projectleiders.

Bestuursleden

Voorzitter: Judith Köbben
Secretaris: Susan van Soest
Penningmeester: Paulien van Haastrecht

Projectleiders

Meer informatie en achtergrond over Jacqueline en Jeanne

Gerealiseerde projecten

Lopende projecten

Naar alle projecten