Kijk Overvecht


Periode van uitvoering: najaar 2019- najaar 2021

Voor wie: Bewoners van Overvecht

In samenwerking met: DOCK

Stichting Blauwlicht start dit najaar (2019) met het tweejarig fotoproject Kijk Overvecht. In dit fotoproject gaan bewoners de positieve kanten van Overvecht in beeld brengen; van bijzondere initiatieven tot het weelderige groen in de buurt. De foto’s laten we zien tijdens feestelijke exposities waar bewoners en organisaties elkaar kunnen treffen.

De fotoactiviteiten en exposities zorgen voor meer ontmoetingen en verbindingen; een stimulans om door te stromen naar ander vormen van vrijwilligerswerk of activiteiten. Kortom door het fotograferen sta je niet meer aan de zijlijn, je doet weer mee!

We richten ons met name op wijkbewoners die op zoek zijn naar een inspirerende activiteit om zo mensen te ontmoeten, nieuwe dingen te leren en mee te doen. Zij kunnen zich aansluiten bij de Fotoplusgroep.
Daarnaast zoeken we leuke wijkinitiatieven, die graag meer zichtbaar willen worden. Bezoekers en vrijwilligers van deze initiatieven krijgen van ons inspirerende fotoworkshops en gaan dan zelf aan de slag.

Ken jij bewoners of wijkinitiatieven voor wie ons project interessant is of wil je meer weten? Neem contact op met ons!

Met bijdrage van:

BlauwLicht kan dit project toepassen met andere thema’s en voor diverse groepen. Interesse? Neem contact met ons op over de mogelijkheden.