Stichting BlauwLicht vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze samenleving, dat doen we door het organiseren van culturele projecten met een sociaal oogmerk. Wij zijn blij met jullie steun, donaties en sponsoring daarbij. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met een van de projectleiders.

Stichting Blauwlicht is erkend als ANBI instelling. Wie een gift geeft mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Gegevens ANBI
Bestuur Stichting BlauwLicht:
Voorzitter: Paulien van Haastrecht
Secretaris: Sosja Rooijmans
Penningmeester: Lyan Dijkstra
Het bestuur van de stichting verricht haar taken zonder daarvoor een beloning te ontvangen.

Vestigingsadres: Runstraat 17, 3522 RE Utrecht|
Postadres: Merwedekade 138, 3522 JA Utrecht

Kamer van Koophandel: 54068983
RSIN : 851144263

IBAN: NL29 INGB0005 1153 75|
BIC: INGBNL2A
Beleidsplan 2020- 2021
Financieel Jaaroverzicht 2017- 2018
Financieel Jaaroverzicht 2019