< vorig nieuws | volgend nieuws > | terug naar overzicht
november 2018

Trainingen buurtteam

Wat houdt de cursus In Beeld precies in? Daar wilden buurtteamwerkers zich meer in verdiepen. Een terechte vraag; je moet goed weten wat een cursus inhoudt om goed te kunnen doorverwijzen. In het najaar hebben we 3 workshops gegeven aan buurtteamwerkers. Dat dit erg zinvol was bleek wel uit de evaluatie ‘ de cursus is toch anders en diepgaander dan ik me had voorgesteld. Het gaat niet alleen om fotograferen maar vooral om  leren kijken en het benoemen van positieve momenten’ zo was een veelgehoorde reactie.