< vorig nieuws | volgend nieuws > | terug naar overzicht
januari 2023

Meer Impact In Beeld (MIAB)

Sinds medio 2021 zijn we bezig met de uitvoering van het programma Meer Impact In Beeld. Daarmee willen we onze methodiek, gericht op fotografie en mentale veerkracht, verdiepen en verduurzamen. Dat doen we door samen met onze wijkpartners drempels voor deelname weg te nemen en door ons bereik te vergroten. Wat betekent dit in de praktijk? Allereerst veel nieuwe projecten met wijkbewoners, waarbij we nu ook actief zijn in Kanaleneiland. We werken o.a. samen met Lister en het Welkomshuis. Dit doen we onder de projectnaam: Samen in de Wijk, Kanaleneiland.
Daarnaast zijn we zijn gestart met een online fotogroep, als laagdrempelige activiteit en willen we de cursus In Beeld gaan aanbieden voor jongeren.

Het programma wordt gesteund vanuit de regeling Samen Cultuur Maken vanuit het FCP met als doel de samenwerking tussen het culturele en sociale domein te versterken. Dat is precies het terrein waarin we de laatste jaren actief zijn, dus we zijn hier erg blij mee! Meer weten over deze mooie ontwikkelingen en samenwerkingen? Mail of bel ons.