In de wijk


Projecten MIAB & Samen in de Wijk.
Stichting BlauwLicht is vanaf haar oprichting actief met het ontwikkelen en uitvoeren van fotoprojecten in Utrechtse wijken. Wij richten onze projecten op wijkbewoners in een kwetsbare positie die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Momenteel zijn we bezig met de volgende wijkprojecten in Overvecht en Kanaleneiland:

MIAB- Meer Impact Aanpak In Beeld (start medio 2021)

Dit project is gebaseerd op de succesvolle methodiek van de cursus In Beeld- fotografie voor mentale veerkracht. Deze aanpak willen we versterken door zoveel mogelijk drempels voor deelname weg te nemen (kunstparticipatie is voor iedereen), door passend vervolgaanbod te ontwikkelen en door uit te breiden naar andere wijken en doelgroepen. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze wijkpartners. Nieuwe activiteiten die we ontwikkelen & uitvoeren:

 • Online fotografie
  Niet iedereen is in staat met een groep mee te doen; deelnemers krijgen tweewekelijks een inspirerende foto-opdracht. De resultaten worden gedeeld via een besloten facebookgroep. Deelnemers zijn enthousiast; het delen stimuleert om op pad te gaan. Het fotograferen is ‘een lichtpuntje op de dag’.
 • Fotoplusgroep
  Maandelijkse bijeenkomsten waarbij fotografie als kunstvorm centraal staat. Het kijken naar inspirerende fotovoorbeelden stimuleert de eigen ontdekkingstocht naar ‘de magie’ van fotografie. De groep heeft daarnaast een belangrijke sociale functie.
 • Trainingen aan professionals en vrijwilligers
  Dat kunstparticipatie kan helpen bij het omgaan met mentale klachten is nog bij professionals bekend, gelukkig is er wel toenemende belangstelling voor dit werkgebied. Onze projectleiders worden inmiddels regelmatig uitgenodigd voor trainingen aan sociaal werkers en vrijwilligers waardoor wijkbewoners ook beter doorverwezen kunnen worden.

Samen in de Wijk- Kanaleneiland (start medio 2022)
De cursus In Beeld hebben we uitgebreid naar Kanaleneiland.Daarnaast bereiken we nieuwe doelgroepen met onze aanpak:

 • Lister: bewonersproject
  Lister begeleidt mensen met psychiatrische problemen en heeft os gevraagd een fotoproject te organiseren in een nieuwbouwappartement zodat cliënten en niet-cliënten in het complex elkaar leren kennen. Deelnemers zijn enthousiast gestart en werken toe naar een expositie.
 • Welkom in de Wijk, taal en fotografie
  In dit project maken we de combinatie taal en fotografie zodat nieuw- en oudkomers hun eigen buurt beter leren kennen en hun netwerk kunnen vergroten. Een project in samenwerking met het Welkomshuis.
 • Ontmoeting en expositie
  Bij diverse organisaties en bewonersgroepen organiseren we cursussen en workshops en werken we toe naar een feestelijke expositie over de lente in samenwerking met locatie Eilandsteede van Utrecht Natuurlijk.

Met bijdrage van:

Meer weten over deze projecten? Neem contact op met onze projectleiders: info@blauwlicht.org