Wie zijn wij

Jacqueline Besemer en Jeanne Klaassen kennen elkaar vanuit hun werk binnen de kunsteducatie voor scholen en zijn gaan samenwerken omdat ze daarin een werkwijze en visie delen.

Jacqueline-Besemer-en-Jeanne-Klaassen-zijn-samen-BlauwLicht

Binnen de stichting Blauwlicht zijn Jacqueline en Jeanne de laatste tijd met name actief met het ontwikkelen van projecten in de gezondheids- en ouderenzorg.  Momenteel werken ze aan de methodiek In Beeld. Een methodiek die uitgaat van positieve gezondheid en activering. In de cursus In Beeld krijgen de deelnemers, mensen die kampen met chronische klachten, tools aangereikt waarmee ze  onderzoeken, ontdekken waar ze nog wel energie en goede zin van krijgen. Dat doen ze door middel van fotografie. De camera is een middel geen doel; het maken van foto’s nodigt uit om op pad te gaan en met een frisse blik naar de wereld te kijken.
Zorg en aandacht voor ouderen kan meer zijn dan verzorging of het aanbieden van recreatieve activiteiten. Jacqueline en Jeanne gebruiken hun ervaring en kennis van werkvormen uit de kunsteducatie om inspirerende projecten te ontwikkelen waar ouderen actief aan meedoen, verhalen delen en zichzelf en anderen verrassen met de resultaten.

Jeanne Klaassen

Cultuur, onderwijs en media zijn de kernbegrippen in mijn werkzaamheden. Ik ben lange tijd werkzaam geweest als consulent in de cultuureducatie voor basis- en voortgezet onderwijs. Sinds 2007 ben ik cultureel ondernemer met mijn bedrijf Beeldhoek. Ik ben als gastdocent en les/projectontwikkelaar met name actief op het gebied van film, erfgoed en media-educatie.

Ik vind het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft met kunst en cultuur in aanraking te komen. Ook mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen in zorgcentra. Kunst verrijkt je leven en verruimt je blik ook al is je wereld klein geworden. Cultuur werkt als maïzena; het verbindt mensen met elkaar en met de wereld om hen heen. Dat is geen overbodige luxe in onze maatschappij. Als projectleider bij Stichting Blauwlicht houd ik me met name bezig met projectontwikkeling en fondsaanvragen.

jeanne@blauwlicht.org|06 – 111 272 50

Jacqueline Besemer

Jacqueline Besemer

In 1992 heb ik de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag afgerond. Sindsdien werk ik als freelance (portret) fotograaf, docent en trainer/coach. In het verleden werkte ik in de gezondheidszorg.

Maatschappelijk engagement is voor mij belangrijk, net als het ondersteunen van talentontwikkeling bij anderen. Mijn passie is schoonheid, vreugde en spel om zo verwondering en creativiteit te genereren. Contact is hierbij essentieel. Belangrijk is dat je als leerling, cursist of oudere gezien wordt, dat je er doet. Kijken en het prikkelen van andere zintuigen zijn uitgangspunt in mijn werk. Fotografie wordt ingezet als middel om de wereld in kaders te vangen en te documenteren om op deze manier met elkaar in gesprek te raken. Naast fotografie werk ik ook met andere beeldende middelen en/of combineer ik beeld en tekst en geluid.

www.jacquelinebesemer.nl

jacqueline@blauwlicht.org|06 – 222 402 49